Laden...
Minrebroederstraat 21, Utrecht

Over de Sint Willibrordus Stichting

De R.K. Sint Willibrordkerk is: Laden...

  • een rijksmonument
  • één van de voornaamste voorbeelden van de Utrechtse School in de neogotiek
  • een modelproject voor instandhouding van Europees architectonisch erfgoed.

De Sint Willibrordus Stichting is de eigenaar van de Sint Willibrordkerk. Haar enige doel is het openhouden van het unieke, neogotische gebouw als sacrale kerk en als monument. De stichting is tevens eindverantwoordelijk voor de financiële exploitatie en het onderhoud van het gebouw.

De stichting werd ooit opgericht door Pater Winand Kotte, die zich meer dan 30 jaar inspande om het kerkgebouw te behouden. Nadat de stichting in 1986 het eigendom van de kerk verkreeg, begon Winand Kotte fondsen te verzamelen om het gebouw te restaureren.

Laden...

De kerk kon vanaf 1990 volledig gerestaureerd worden met bijdragen van
gelovigen, en subsidies van Rijk en Gemeente.

Eind 2005 heropende Pater Kotte 'zijn' kerk feestelijk. Een Utrechts onderdeel
van het Europees Christelijk cultureel erfgoed is door zijn inspanningen
behouden gebleven.

Het kerkgebouw wordt door het Ondersteuningsfonds van de Sint Willibrordkerk
in gebruik gegeven voor culturele doeleinden, zoals het geven van geestelijke
concerten, het doen van muziekrepetities, en andere activiteiten welke
niet strijdig zijn met de sacrale functie van het kerkgebouw.

Voor vragen of aanmeldingen kunt u een e-mail sturen naar:
mail@sintwillibrordkerk.nl

De Sint Willibrordus Stichting heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Adres
Sint Willibrordkerk
Minrebroederstraat 21
3512 GS Utrecht
Meer contact
FSSPX locaties in de Benelux
Copyright 2024 Sint Willibrordus Stichting