Laden...
Minrebroederstraat 21, Utrecht

ANBI status

Wilt u dat uw gift voor het onderhoud van de kerk aftrekbaar is van uw inkomstenbelasting? Laden...
Dat is mogelijk via de Sint Willibrordus Stichting (eigenaar van het kerkgebouw).
Deze stichting heeft als doel de Sint Willibrordkerk open te houden en te onderhouden.
De stichting heeft de status van een algemeen nut beogende instelling ANBI.

Bankgegevens

Rabobank 38.10.54.551
Ten name van: Sint Willibrordus Stichting Utrecht

IBAN: NL60 RABO 0381 0545 51
BIC : RABONL2U

Contact

mail@sintwillibrordkerk.nl

Daarnaast is er de stichting Ondersteuningsfonds Sint Willibrordkerk Utrecht (OSWU),
welke de volgende doelstelling heeft:

_"het ondersteunen van het behoud en onderhoud van de Sint Willibrordkerk te Utrecht
teneinde de kerkelijke functie en een algemene openstelling voor het publiek in het algemeen
te waarborgen. Zulks door: het organiseren en bevorderen van religieus-culturele evenementen,
muziekbeoefening en -uitvoeringen, educatie en toerisme in en rond
de Sint Willibrordkerk te Utrecht, alles zonder winstoogmerk"_

Het Ondersteuningfonds heeft de Culturele ANBI status.

Adres
Sint Willibrordkerk
Minrebroederstraat 21
3512 GS Utrecht
Meer contact
FSSPX locaties in de Benelux
Copyright 2024 Sint Willibrordus Stichting