Willibrord
Minrebroederstraat 21, Utrecht
Website FSSPX Benelux

ANBI status

Wilt u dat uw gift voor het onderhoud van de kerk aftrekbaar is van uw inkomstenbelasting? Dat is mogelijk via de Sint Willibrordus Stichting (eigenaar van het kerkgebouw). Deze stichting heeft als doel de Sint Willibrordkerk open te houden en te onderhouden. De stichting heeft de status van een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Bankgegevens:

Rabobank 38.10.54.551
Ten name van: Sint Willibrordus Stichting Utrecht

IBAN: NL60 RABO 0381 0545 51
BIC : RABONL2U

Contact

mail@sintwillibrordkerk.nl


Daarnaast is er de stichting Ondersteuningsfonds Sint Willibrordkerk Utrecht (OSWU), welke de volgende doelstelling heeft:

"het ondersteunen van het behoud en onderhoud van de Sint Willibrordkerk te Utrecht teneinde de kerkelijke functie en een algemene openstelling voor het publiek in het algemeen te waarborgen. Zulks door: het organiseren en bevorderen van religieus-culturele evenementen, muziekbeoefening en -uitvoeringen, educatie en toerisme in en rond de Sint Willibrordkerk te Utrecht, alles zonder winstoogmerk"

Het Ondersteuningfonds heeft de Culturele ANBI status.