Over ons

Arrow
Arrow
PlayPause
Slider

Organisatie

De Sint Willibrordkerk is een rijksmonument en behoort tot het Europees architectonisch erfgoed. De kerk wordt beheerd door een stichting.

Sint Willibrordus Stichting

De Sint Willibrordus Stichting is de eigenaar van de Sint Willibrordkerk. Het doel van de stichting is dit unieke neogotische kerkgebouw open te stellen, open te houden als kerk en als gebruiksmonument voor de stad Utrecht.

De stichting is tevens eindverantwoordelijk voor de financiële exploitatie en het onderhoud van het gebouw. De stichting is opgericht door Pater Winand Kotte fondsen te verzamelen om het gebouw te restaureren. De kerk kon vanaf 1991 volledig gerestaureerd worden met bijdragen van particulieren en subsidies van het rijk, de gemeente Utrecht en de Europese Commissie. Eind 2005 heropende Pater Kotte de kerk feestelijk en droeg deze opnieuw op aan de heilige Willibrord. In 2017 heeft de Priesterbroederschap  St. Pius X een meerderheid in de Sint Willibrordus Stichting gekregen na de schulden van de stichting te hebben overgenomen waardoor deze gesaneerd konden worden.

Priesterbroederschap St. Pius X

De Priesterbroederschap is officieel en volgens kerkelijk recht opgericht. De Priesterbroederschap blijft voortgaan om haar specifieke roeping te vervullen in deze tijd van zware crisis in de kerk. Dit doet zij met een heel eigen charisma.

De roeping van de Priesterbroe>derschap bestaat eruit de Kerk te dienen door het katholieke priesterschap: door het vormen van priesters, de heiliging van hen te begeleiden en het priesterlijke leven te ondersteunen (ook dat van priesters buiten de Broederschap).

Op deze wijze laten wij zien dat de Traditie van de Kerk ons charisma is en levenskrachtig is. Wij zullen de Traditie verdedigen tegen wie haar bestrijdt of haar aan belang wil laten inboeten.

Tenslotte wil de Priesterbroederschap zich, in deze huidige noodtoestand, zich inzetten voor de terechte behoeften van de gelovigen.

Stichting Ondersteuningsfonds

Doelstelling van het On>dersteuningsfonds is het ondersteunen van het behoud en onderhoud van de Sint Willibrordkerk te Utrecht ten einde de kerkelijke functie en een algemene openstelling voor het publiek in het algemeen te waarborgen.

Zulks door: het organiseren en bevorderen van religieus-culturele
evenementen, muziekbeoefening en -uitvoeringen, educatie en toerisme in en
rond de Sint Willibrordkerk te Utrecht, alles zonder winstoogmerk.

Voor meer informatie klik hier.

ANBI informatie Sint Willibrordus Stichting

3

Financiële gegevens

4