Ondersteuningsfonds – Welkom

Stichting Ondersteuningsfonds

Doelstelling van het Ondersteuningsfonds is het ondersteunen van het behoud en onderhoud van de Sint Willibrordkerk te Utrecht ten einde de kerkelijke functie en een algemene openstelling voor het publiek in het algemeen te waarborgen.

Zulks door: het organiseren en bevorderen van religieus-culturele
evenementen, muziekbeoefening en -uitvoeringen, educatie en toerisme in en
rond de Sint Willibrordkerk te Utrecht, alles zonder winstoogmerk.